Volksuniversiteit Gouda

Bestellijst

Geen bestellingen

Extra informatie taal cursussen

Algemeen
Bij de cursussen moderne talen geven vakbekwame docenten wekelijks anderhalf uur les in spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert. Afhankelijk van uw vooropleiding en de kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. Van u wordt verwacht dat u voldoende gemotiveerd bent om de gekozen taal te leren en dat u bereid bent ook huiswerk te maken. U moet erop rekenen dat er gemiddeld 2 tot 3 uur per week thuis moet worden gestudeerd. Bovendien wordt aangenomen dat u over een redelijke kennis van de Nederlandse grammatica beschikt.

Let op: U dient zelf te zorgen voor het aanschaffen van boeken. Informatie omtrent titels e.d. staat bij elke cursus vermeld.

Europees Referentiekader
De Volksuniversiteit geeft bij al haar taalcursussen aan hoe het niveau zich verhoudt ten opzichte van het Europees Referentiekader. Hierdoor is het voor u als cursist nog makkelijker om zich een oordeel te vormen over het niveau waarop een cursus kan worden gevolgd of welke cursus het beste past bij uw kennisniveau. Dankzij deze internationale standaard weet u altijd op welk niveau u een taal volgt. Op onze website staat bij elke cursus vermeld aan welk niveau de cursus voldoet.

Op de website van het Europees Referentiekader staat een uitgebreide verklaring van de gebruikte niveau aanduidingen: http://www.erk.nl/.

Niveau bepalen  
Om uw niveau volgens het Europees Referentiekader te bepalen, adviseren wij u om online de volgende test te doen: www.cll.be/volwassenen-20/taaltest.htm?lng=nl
Deze website geldt voor de talen Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands.
Voor Italiaans adviseren wij de website: www.wep.be/nl/test-gratis-jetaalniveau

Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens onze Open Avond met docenten te overleggen over wat voor u het meest geschikte instroomniveau is. Deze avond vindt plaats op maandag 9 september 2019 van 18.30 tot 20.30 uur aan de Groen van Printerersingel 44 te Gouda.