Cursusnummer:
KUN017

Vrijheid in Gouda, toen en nu

Vrijheid in Gouda, toen en nu

Dit jaar hebben wij eenmalig een heel bijzondere docent bereid gevonden om een lezing te geven. Het is Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda.  Als historicus en oud-docent zal hij spreken over het thema Vrijheid, geïnspireerd door de Goudse denkers Coornhert en Erasmus. In deze lezing zal hij ook ingaan op de beleving van vrijheid in de huidige tijd. Er is nu meer polarisatie in de samenleving te bespeuren. Soms lijkt een deel van de bevolking meer tegenover dan naast elkaar te staan. Wat kunnen wij daarbij leren van de denkbeelden van Erasmus en Coornhert? Wij hebben Pieter Verhoeve leren kennen als een boeiende verteller die graag het gesprek met de aanwezigen aangaat. Deze lezing is tevens de opening van het seizoen 2023/2024. De avond is voor iedereen toegankelijk. Wie deze bijzondere avond wil bijwonen kan zich inschrijven via onze website 

Startdatum
Lesvorm