Cursusnummer:
LMM031

De competitiemaatschappij

De competitiemaatschappij

Het Nederlandse overheidsbeleid, sinds 1945 gericht op welvaart, is in de jaren 80 min of meer ontspoord. Meer en meer berust het op een ideologie die marktwerking ziet als de enige manier om welvaart en levensgeluk te bevorderen. Hierdoor gaan mensen elkaar zien als marktpartijen, gericht op hun eigen belang en ontstaat een competitiemaatschappij. Kenmerken zijn prestatiedwang, wantrouwen en een grote behoefte tot controle. Door de competitie valt de maatschappij uiteen in bubbels van winnaars en verliezers. De ontwikkelingen beperken zich niet tot het publieke domein maar dringen ook door in het privéleven. Eerst loop ik, samen met de deelnemers, de naoorlogse maatschappelijke ontwikkelingen door om duidelijk te maken hoe de problemen zijn ontstaan. Vervolgens geef ik oplossingsrichtingen aan. Ook probeer ik mijn licht te laten schijnen op recente ontwikkelingen als de Oekraïnecrisis en de plotseling omhoogschietende inflatie. Na de pauze kunnen deelnemers in groepjes aan de slag met gespreksvragen om te inventariseren welke rol de competitiemaatschappij speelt in hun eigen leven en hoe zij daar zelf in staan. Samen bespreken we de belangrijkste uitkomsten. Welke conclusies zijn er te trekken?

Startdatum
Lesvorm