Volksuniversiteit Gouda

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MES009

Burenrecht en verjaring

Burenrecht en verjaring
Cursuscode: MES009

Het burenrecht is een samenstel van regels die de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven regelen. De belangrijkste vindplaats van het burenrecht is titel 5.4 van het Burgerlijk Wetboek. Maar niet alle regels zijn daar te vinden. Een buurman kan bijvoorbeeld ook een recht afdwingen op grond van onrechtmatige daad of misbruik van recht. Een groot gedeelte van het burenrecht is regelend recht. Dit houdt in dat eigenaren overeenkomsten kunnen aangaan waarbij zij afwijken van deze regels. De afwijkende afspraken gelden in principe alleen tussen de contractspartijen. Om ook rechtsopvolgers te binden aan van het regelend recht afwijkende afspraken, maakt men in de praktijk vaak gebruik van de rechtsfiguren erfdienstbaarheid, mandeligheid of de kwalitatieve verplichting. In de cursus komen de regels van het burenrecht en de manieren om daarvan af te wijken aan de orde. Verder wordt besproken onder welke voorwaarden bevoegdheden ten opzichte van buren door verjaring kunnen ontstaan.

Donderdag 16 januari 2020
1 lezing van 1,5 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 14,00
Mw. P. (Petra) Erkens
19:30 - 21:00
Locatie: CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
P. (Petra) Erkens
P. (Petra) Erkens
Petra Erkens (Oud-notaris/kandidaat-notaris) Na afronding van haar studies Nederlands- en Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden is Petra Erkens in 1993 in dienst getreden als kandidaat-notaris bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht. Hier doorliep zij alle klassieke notariële rechtsgebieden (vastgoed, familie- en ondernemingsrecht) om vervolgens in 2003 als notaris leiding te geven aan de sectie Vastgoed Notariaat. In het voorjaar van 2010 maakte zij de overstap naar Dirk Jan Blok Notaris.